Ứng cử viên ĐBBQHkhóa XIV của ngành Tư pháp tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 1 thành phố Đà Nẵng
15/05/2016 13:53:33

Vào hai ngày 05 - 06/5/2016, tại các quận Hải Châu, Thanh Khê và Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, trong đó có Giám đốc Sở Tư pháp gặp gỡ, tiếp xúc cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 1.

Đ/c Võ Thị Như Hoa – Giám đốc Sở Tư pháp trình bày Chương trình hành động tại Hội nghị tiếp xúc cử tri


     Trong phần trình bày chương trình hành động của mình, Giám đốc Sở Tư pháp Võ Thị Như Hoa khẳng định, với hơn 20 năm công tác tại Sở Tư pháp và được đào tạo chuyên ngành Luật, với vị trí và nhiệm vụ công tác được giao,  đồng chí đã có cơ hội và điều kiện tham gia nghiên cứu và xây dựng, thẩm định nhiều văn bản quy phạm pháp luật của thành phố Đà Nẵng cũng như của trung ương. Với kiến thức đã được đào tạo và trải qua thực tiễn trong công tác chuyên môn như vậy, sẽ giúp đồng chí có nhiều kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ  của người đại biểu Quốc hội, đóng góp vào việc thực hiện tốt các chức năng quan trọng của Quốc hội đó là tham gia xây dựng pháp luật, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.


     Đồng chí cho biết, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội thì  với cương vị đại biểu Quốc hội và là Giám đốc Sở Tư pháp, đồng chí sẽ tích cực tham gia, kiến nghị và tham mưu hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng các luật được ban hành cần sát hơn với tình hình thực tế. Trong đó, chú trọng các vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; Luật cần dễ hiểu, dễ thực hiện. Đối với các hoạt động quyết định các vấn đề lớn của đất nước, cần chú trọng các dự án phát triển, chương trình an sinh xã hội cho nhân dân ở những vùng khó khăn. Còn với việc giám sát tối cao các hoạt động của Nhà nước, cần tập trung vào tình hình thi hành pháp luật, đảm bảo để các luật được ban hành phải đi vào cuộc sống. Cần chuẩn bị để có phản ứng, giám sát kịp thời đối với những vấn đề nóng, bức xúc của cử tri.

      Nếu được cử tri tin tưởng, ủng hộ, với trách nhiệm của một đại biểu Quốc hội trước cử tri, đồng chí cam kết sẽ thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của cử tri để kịp thời phản ánh với các cơ quan có thẩm quyền của Trung ương, của thành phố đối với những việc thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Tư pháp thì chủ động giải quyết kịp thời, đúng pháp luật.

     Cùng với đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đồng chí sẽ tích cực để là cầu nối giữa địa phương với Quốc hội, ngoài việc đóng góp những vấn đề chung trong xây dựng pháp luật của đất nước nghiên cứu kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ xem xét ban hành các chính sách, các giải pháp ở một số lĩnh vực còn thiếu cũng như ban hành các chính sách và một số cơ chế đặc thù đối với thành phố Đà Nẵng cụ thể như:
      - Đề xuất ban hành chính sách hỗ trợ cho ngư dân vùng biển đóng mới, hiện đại hóa đội tàu công suất lớn, đủ mạnh  để khai thác hải sản xa bờ, giải quyết việc làm cho ngư dân, phát triển kinh tế biển đồng thời với bảo vệ chủ quyền biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
     - Đề xuất chính sách khuyến khích hoạt động khởi nghiệp cho đối tượng sinh viên, tạo việc làm cho đối tượng là thanh niên .
      - Đối với việc tham gia xây dựng văn bản pháp quy của thành phố nghiên cứu, đề xuất Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, các hộ nghèo, hộ có đất giải tỏa, phụ nữ không có việc làm.

Toàn cảnh Hội nghị


      Cùng tham gia tiếp xúc cử tri với Giám đốc Sở Tư pháp Võ Thị Như Hoa, còn có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình, Trưởng phòng Hành chính tư pháp Sở Tư pháp. Trong phần trình bày chương trình hành động của mình đồng chí cũng cho biết sẽ tập trung vào 03 nhiệm vụ chính đó là: thực hiện tốt vai trò đại biểu Quốc hội là người là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân ở đơn vị bầu cử; tham gia đóng góp vào quá trình xây dựng luật, pháp lệnh; thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng chí cho biết với 15 năm công tác trong ngành tư pháp trong đó có 11 năm tham gia công tác tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước đồng chí cảm nhận được với người dân thì sự quan tâm, lắng nghe, chia sẻ, giải quyết những khó khăn bức xúc … sẽ tạo được niềm tin của người dân đối với Đảng và Nhà nước. Bản thân đồng chí sẽ nỗ lực cố gắng để để được nhân dân tin tưởng, là chỗ dựa vững chắc của cử tri…


     Phần trình bày Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội ngành tư pháp được bà con cử tri đơn vị bầu cử số 1 thành phố Đà Nẵng đồng tình hưởng ứng, các cử tri bày tỏ tin tưởng về trình độ năng lực, chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV lần này. Ngoài ra cử tri kiến nghị các ứng viên nếu trúng cử cần thực hiện những vấn đề đã nêu ra trong chương trình hành động của mình.

    Xem toàn văn Chương trình hành động của đồng chí Võ Thị Như Hoa, kích VÀO ĐÂY

     Xem toàn văn Chương trình hành động của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình, kích VÀO ĐÂY

 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT

Đà Nẵng

 

Đà Nẵng

 

Đà Nẵng

 

Đà Nẵng

 
 
 
 Text/HTML
 Text/HTML
Trang chủ            Liên hệ             RSS            Đăng nhập