Ứng cử viên ĐBHĐND thành phố của ngành Tư pháp tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 7 thành phố Đà Nẵng
15/05/2016 13:51:05

Ngày 10/5/2016, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị cho những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021, gặp gỡ, tiếp xúc cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 7 (gồm các phường  Hòa Minh và Hòa Khánh Nam). Tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố  tại đơn vị bầu cử số 7 có bảy ứng cử viên, trong đó có đồng chí Phan Thanh Long, Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

Trong phần trình bày Chương trình hành động của mình, đồng chí Phan Thanh Long  khẳng định, với  gần 20 năm công tác tại Sở Tư pháp với kiến thức đã được đào tạo và thực tiễn trong công tác chuyên môn về pháp luật, sẽ giúp đồng chí có nhiều kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân. Đồng chí luôn tâm niệm đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân ở địa phương, đồng chí ứng cử với một mong muốn tha thiết được đóng góp trí tuệ, công sức mình, đưa tiếng nói của nhân dân, nguyện vọng chính đáng của nhân dân vào những quyết định, chủ trương, biện pháp xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, không ngừng cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ở địa phương.


     Là một lãnh đạo Sở Tư pháp, trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác như: xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trợ giúp pháp lý, cải cách tư pháp, với nghiệp vụ, trách nhiệm và tình cảm của cán bộ Tư pháp, hơn ai hết, đồng chí luôn thấu hiểu và nhận thức rõ người dân không chỉ cần chính sách, pháp luật minh bạch, công bằng, phù hợp với thực tiễn cuộc sống mà còn là các biện pháp, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện các chính sách, văn bản pháp luật đó; làm sao để mọi hoạt động của các cơ quan Nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức phải thượng tôn pháp luật, đảo bảm tính pháp chế, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng với tiêu chí "4 an": an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và an sinh xã hội.   


     Trong thời gian tới, để hoàn thành được nhiệm vụ, đồng chí cũng mong nhận được sự ủng hộ của bà con cử tri và các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, mong muốn được cử tri tín nhiệm, giao nhiệm vụ là người đại diện cho cử tri, tiếp thu và truyền tải những kiến nghị chính đáng của cử tri đến cấp có thẩm quyền giải quyết.
 

Quang cảnh Hội nghị


     Phần trình bày Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố  được bà con cử tri đơn vị bầu cử số 7 thành phố Đà Nẵng đồng tình hưởng ứng và đánh giá cao, các cử tri bày tỏ tin tưởng về trình độ năng lực, chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố lần này. Ngoài ra, cử tri còn kiến nghị các ứng viên nếu trúng cử cần tích cực triển khai những vấn đề đã nêu ra trong chương trình hành động của mình thành các hoạt động trọng thực tế góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
 

  

Cử tri phát biểu ý kiến tại Hội nghị

 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT

Đà Nẵng

 

Đà Nẵng

 

Đà Nẵng

 

Đà Nẵng

 
 
 
 Text/HTML
 Text/HTML
Trang chủ            Liên hệ             RSS            Đăng nhập