Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng – Phan Thanh Long ứng cử ĐB HĐND thành phố Đà Nẵng, khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 tại đơn vị bầu cử số 7
15/05/2016 13:47:06

Ngày 26-4, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng Trần Thọ đã ký Quyết định số 77/QĐ-UBBC công bố danh sách chính thức 85 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, trong đó có 2 người tự ứng cử.

 Theo đó, 85 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố được phân bổ ứng cử tại 15 đơn vị bầu cử, trong đó có 8 đơn vị bầu cử được bầu 3 đại biểu HĐND thành phố (5 ứng cử viên), 6 đơn vị bầu cử được bầu 4 đại biểu HĐND thành phố (7 ứng cử viên) và 1 đơn vị bầu cử được bầu 2 đại biểu HĐND thành phố (3 ứng cử viên).

 

     Theo danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng theo từng đơn vị bầu cử, đồng chí Phan Thanh Long - Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng tham gia ứng cử tại đơn vị bầu cử số 7, thành phố Đà Nẵng gồm các phường Hòa Minh và Hòa Khánh Nam.

 

 

Đồng chí Phan Thanh Long - Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng - ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

   

      Đồng chí Phan Thanh Long, sinh năm 1975, thạc sĩ Luật học chuyên ngành Luật Kinh tế, cao cấp Lý luận chính trị. Đồng chí  hiện là Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Phó Chủ tịch Công đoàn Sở. Đồng chí còn là Ủy viên Ban chấp hành Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng và Ủy viên Ban Thường vụ Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng.

 

     Danh sách kèm theo từng đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố xem TẠI ĐÂY

    

     Ngày 22/5, cử tri cả toàn thành phố Đà Nẵng sẽ đi bầu, chọn ra 50 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021.

 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT

Đà Nẵng

 

Đà Nẵng

 

Đà Nẵng

 

Đà Nẵng

 
 
 
 Text/HTML
 Text/HTML
Trang chủ            Liên hệ             RSS            Đăng nhập