(PLO) - Trong 2 ngày 5 và 6 tháng 5 năm 2016, đồng chí Võ Thị Như Hoa, Giám đốc Sở Tư pháp Đà Nẵng - ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV đã tiếp xúc với bà con cử tri tại các quận Hải Châu, Thanh Khê và Cẩm Lệ thuộc đơn vị bầu cử số 1 thành phố Đà Nẵng.

 

Vào hai ngày 05 - 06/5/2016, tại các quận Hải Châu, Thanh Khê và Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, trong đó có Giám đốc Sở Tư pháp gặp gỡ, tiếp xúc cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 1.

 

Ngày 10/5/2016, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị cho những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021, gặp gỡ, tiếp xúc cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 7 (gồm các phường  Hòa Minh và Hòa Khánh Nam). Tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố  tại đơn vị bầu cử số 7 có bảy ứng cử viên, trong đó có đồng chí Phan Thanh Long, Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

 

Chiều ngày 26/4, tại Hà Nội, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức họp báo công bố danh sách 870 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV ở 184 đơn vị bầu cử trong cả nước.

 

Ngày 26-4, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng Trần Thọ đã ký Quyết định số 77/QĐ-UBBC công bố danh sách chính thức 85 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, trong đó có 2 người tự ứng cử.

 

Năm 2015 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước như: kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; 70 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng… Hòa trong không khí thi đua yêu nước và lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, ngay từ đầu năm ngành Tư pháp thành phố Đà Nẵng đã xây dựng Chương trình hành động của ngành, nhiều nhiệm vụ mới được triển khai thực hiện bước đầu phát huy được hiệu quả; vị trí, vai trò của công tác tư pháp trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của thành phố tiếp tục được khẳng định. Qua một năm nhìn lại, công tác tư pháp trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến nổi bật như sau:

 

Nhìn lại một năm triển khai thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ và Kế hoạch số 1618/KH-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2015 của UBND thành phố, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có nhiều tín hiệu khởi sắc. Tiếp theo đà của các chương trình "Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014", ngay từ đầu năm 2015, UBND thành phố cũng đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, xây dựng các cơ chế chính sách hỗ trợ… như: Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cả thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Công văn số 3861/UBND-KTN ngày 21 tháng 4 năm 2015 chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các hiệp hội doanh nghiệp thành phố trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao trong Đề án "Phát triển doanh nghiệp Đà Nẵng đến năm 2020" Tất cả những văn bản này đều hướng tới mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cũng như hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển.

 

 Ngày 23 tháng 01 năm 2016, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016. Tham dự Hội nghị có đồng chí Võ Thị Như Hoa - Giám đốc Sở Tư pháp, đồng chí Trần Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, đồng chí Huỳnh Bá Hảo - Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Sở, đồng chí Phan Thanh Long - Phó Giám đốc Sở cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Sở Tư pháp.

 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT

Đà Nẵng

 

Đà Nẵng

 

Đà Nẵng

 

Đà Nẵng

 
 
 
 Text/HTML
 Text/HTML
Trang chủ            Liên hệ             RSS            Đăng nhập