Hướng dẫn đường đi
15/11/2010 11:17:49

Vị trí:

     - Số 18B Phan Đình Phùng, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

     - Sơ đồ đường đi

 

 

Điện thoại: (84-236) 3825391 - 3820782

Fax:  (84-236) 3887746

Email: congchung1@danang.gov.vn

 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT

Đà Nẵng

 

Đà Nẵng

 

Đà Nẵng

 

Đà Nẵng

 
 
 
 Text/HTML
 Text/HTML
Trang chủ            Liên hệ             RSS            Đăng nhập