Danh sách cán bộ công chức Phòng Công chứng số 1 thành phố Đà nẵng
15/10/2010 09:42:38

DANH SÁCH TÊN VÀ CHỨC VỤ CỦA

PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 01 TP ĐÀ NẴNG

 

STT

TÊN

CHỨC VỤ

1

Lê Văn Vinh

Trưởng phòng - Công chứng viên

2

Trần Thị Thanh Hà

Phó trưởng phòng - Công chứng viên

3

Đoàn Thị Minh Phương

Công chứng viên

4

Lê Thị Kim Nga

Công chứng viên

5

Võ Thị Thu Hiền

Chuyên viên

6

Nguyễn Thị Nhân

Kế toán

7

Đoàn Thị Kim Loan

Chuyên viên

8

Đặng Duy Hùng

Chuyên viên

9

Nguyễn Lê Minh Hiếu

Chuyên viên

10

Đặng Thị Thanh

Chuyên viên

11

Nguyễn Văn Nguyên

Chuyên viên

13

Võ Hoàng Khánh Vi

Thủ quỷ

14

Lê Thị Mỹ Nữ

Lưu trữ

15

Nguyễn Thi Thu Ri

Văn thư

 

 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT

Đà Nẵng

 

Đà Nẵng

 

Đà Nẵng

 

Đà Nẵng

 
 
 
 Text/HTML
 Text/HTML
Trang chủ            Liên hệ             RSS            Đăng nhập