Phòng công chứng số 1 thành phố Đà Nẵng
13/10/2010 16:21:05

Phòng Công chứng số 1 thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 119/QĐ-UB ngày 11 tháng 01 năm 1997 của UBND thành phố Đà Nẵng. Phòng Công chứng số 1 chịu sự quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở Tư pháp, đồng thời chịu sự hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp.

 

 Địa chỉ:             số 18B Phan Đình Phùng, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
 Điện thoại:       (84-236) 3825391 - 3820782
 Fax:                    (84-236) 3887746
 Email:                congchung1@danang.gov.vn
 Website:           http://phongcongchungso1tpdn.vn

 Phó Trưởng phòng phụ trách: Ông Lê Văn Vinh

 

Phòng Công chứng số 1 thành phố Đà Nẵng có tư cách pháp nhân, có trụ sở riêng, tài khoản và con dấu riêng theo quy định của pháp luật. Thẩm quyền của Phòng Công chứng số 1 thành phố Đà Nẵng thực hiện theo quy định của Luật Công chứng.


Phòng Công chứng số 1 thành phố Đà Nẵng có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Công chứng viên, chuyên viên và các nhân viên nghiệp vụ khác phục vụ tận tình chu đáo đem lại sự hài lòng cho các tổ chức, cá nhân đến tham gia giao dịch dân sự.


Phương châm làm việc của Phòng Công chứng số 1 là:


“Tận tụy, chính xác, kịp thời, đúng pháp luật“


 Sự hài lòng của khách hàng là niềm tự hào của chúng tôi./.

 


 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT

Đà Nẵng

 

Đà Nẵng

 

Đà Nẵng

 

Đà Nẵng

 
 
 
 Text/HTML
 Text/HTML
Trang chủ            Liên hệ             RSS            Đăng nhập