Phòng Công chứng số 1 thành phố Đà Nẵng trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng, Quý Đối tác về việc thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc của Phòng.

 

Phòng Công chứng số 1 thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 119/QĐ-UB ngày 11 tháng 01 năm 1997 của UBND thành phố Đà Nẵng. Phòng Công chứng số 1 chịu sự quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở Tư pháp, đồng thời chịu sự hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp.

 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT

Đà Nẵng

 

Đà Nẵng

 

Đà Nẵng

 

Đà Nẵng

 
 
 
 Text/HTML
 Text/HTML
Trang chủ            Liên hệ             RSS            Đăng nhập