LIÊN KẾT

Đà Nẵng

 

Đà Nẵng

 

Đà Nẵng

 

Đà Nẵng

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minimize 
 
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Register
Forgot Password ?

 
Print   
 
 
 
 

Phòng Công chứng số 1 thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 119/QĐ-UB ngày 11 tháng 01 năm 1997 của UBND thành phố Đà Nẵng. Phòng Công chứng số 1 chịu sự quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở Tư pháp, đồng thời chịu sự hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp.

 
 
 
 
 
 
Trang chủ            Liên hệ             RSS            Đăng nhập